Veilig

Voorst

Veilig Voorst

De leefbaarheid binnen onze gemeente hangt nauw samen met het stellen van hoge eisen aan de openbare orde en veiligheid.

VVD-Liberaal 2000 wil:

 • De fietser en voetganger centraal stellen als kwetsbare weggebruiker
 • Een actievere gemeentelijke rol voor handhavingsbeleid
 • Vandalisme verhalen op daders en meer inzet op preventie

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema binnen zowel de kernen als in het buitengebied.

VVD-Liberaal 2000 zegt:

 • Een gericht beleid vaststellen op basis van zorgvuldige evaluaties
 • Burgers en dorpsbelangenverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren
 • Gemeente heeft een regisserende rol

Activiteiten zoals fietsen en wandelen nemen in grote mate toe.

VVD-Liberaal 2000 stelt:

 • Maak een beleid voor veilige fiets- en voetpaden
 • Geef fietsers en voetgangers meer ruimte
 • Behoud van alle brandweerposten in de gemeente Voorst

Sluiting van beveiligde spoorwegovergangen is niet wenselijk.

VVD-Liberaal 2000 meent:

 • Dat sluiting van spoorwegovergangen schijnveiligheid creëert
 • Dat sluiting van spoorwegovergangen problemen verplaatst en groter maakt

Onze veilige speerpunten:

 • Criminaliteit in de gemeente Voorst tegengaan, specifiek aandacht voor ondermijning en drugslabs
 • Zichtbare aanwezigheid van politie
 • Stimuleer initiatieven op het gebied van buurtpreventie
 • Nieuwbouw brandweerposten Terwolde en Voorst
 • Geen sluiting bewaakte spoorwegovergangen