Bedrijvig

Voorst

Bedrijvig Voorst

Bedrijvigheid is belangrijk voor de leefbaarheid in alle dorpskernen, waarbij het midden- en kleinbedrijf de banenmotor is van de gemeente Voorst.

VVD-Liberaal 2000 wil:

 • Kansen en ruimte voor bestaande/nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid

Onze gemeente is van oudsher een agrarische gemeenschap en deze sector is
nog steeds van groot belang voor onze lokale economie!

VVD-Liberaal 2000 zegt:

 • Functieverandering van agrarisch naar wonen mag geen belemmering
  vormen voor de bestaande agrarische bedrijven
 • Ontwikkeling van natuur en recreatie kan elkaar versterken

Vliegveld Teuge biedt de gemeente Voorst veel toerisme en werkgelegenheid. Geef de luchthaven ruimte om verder te ontwikkelen en innoveren

VVD-Liberaal 2000 stelt:

 • Vliegveld Teuge biedt de gemeente Voorst veel toerisme en werkgelegenheid. Geef de luchthaven ruimte om verder te ontwikkelen en innoveren
 • Eerst een herindeling van de vliegruimte boven Nederland alvorens Lelystad Airport te openen

Wonen en werken in het buitengebied. Er moet oplossingsgericht worden meegewerkt aan de wensen van ondernemers en bewoners.

VVD-Liberaal 2000 meent:

 • Dat wonen en werken in de buitengebieden meer mogelijk moet worden gemaakt
 • Dat coöperatieve samenwerkingen zoals de energie coöperatie Nijbroek meer moeten worden gestimuleerd

Onze bedrijvige speerpunten:

 • Faciliteren van een goed vestigingsklimaat voor ondernemerschap in alle kernen (Ruimte voor ondernemerschap)
 • Minder regelgeving = minder onnodig handhaven = lagere kosten
 • Gratis parkeren
 • Wij zijn voor de groei van kwaliteitstoerisme, in harmonie met de natuur en omwonenden
 • Stimuleer ondernemerschap
 • Uitbreiding bedrijvigheid centraliseren op Engelenburg