Dienstverlenend

Voorst

Dienstverlenend Voorst

Een gemeente die zich beperkt tot haar kerntaken met oog voor de inwoners.

VVD-Liberaal 2000 wil:

  • Burgerparticipatie wanneer het gaat om omvangrijke beslissingen die een groot deel van de burgers zullen raken, zoals woningbouw en infrastructuur

De inwoners en bedrijven zijn gebaat bij een klant- en burgergerichte gemeentelijke organisatie.

VVD-Liberaal 2000 zegt:

  • De lokale overheid dient zich te beperken tot haar kerntaken
  • De lokale overheid houdt zich aan afspraken en is een betrouwbare partner
  • De gemeente staat dicht bij haar inwoners om te zien waaraan behoefte is

Wij zijn ons terdege bewust dat de gemeente werkt met belastinggeld van onze inwoners en bedrijven.

VD-Liberaal 2000 stelt:

  • De hoeveelheid verordeningen en beleidsnota’s van Dienstverlenend Voorst dreigen de pan uit te rijzen
  • Het is nodig om lokale regelgeving structureel te evalueren op nut en noodzaak en waar nodig te schrappen

De gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen moeten worden verlaagd.

VVD-Liberaal 2000 meent:

  • Dat geen geld mag worden uitgegeven zonder gedegen financiële onderbouwing en maatschappelijke afweging

Onze dienstverlenende speerpunten:

  • Een compacte en efficiënte gemeente
  • Ons ideaal: een oplossingsgerichte gemeente
  • Gemeentelijke ombudsman- of vrouw