Rick

Teunis
Rick Teunis

Heeft u vragen voor Rick? Stel ze dan via

R.Teunis@voorst.nl

 

Wie is Rick

Rick is 25 jaar oud en sinds enkele jaren mag ik mijzelf inwoner van de gemeente Voorst noemen. Ik ben opgegroeid in het oosten van Nederland. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie heb ik hoog in het vaandel staan. In de vrije tijd ben ik graag aan het wandelen, reizen en ondersteun ik de fractie VVD-Liberaal2000

Wat wil ik bereiken

De gemeente Voorst kent een mooie en natuurrijke omgeving. Ik vind het erg belangrijk dat we de gemeente Voorst toegankelijk houden voor zowel jong als oud. Hierbij moet er gedacht worden aan passende en betaalbare woningbouw. Dit op basis van de behoefte binnen de diverse kernen, het bouwen van levensloopbestendige woningen en minder regelgeving, zodat het bouwen van woningen toegankelijker wordt.

Ook is de gezonde financiële positie van de gemeente Voorst van groot belang, waarbij we geen lasten doorschuiven naar volgende generaties. Daarom vind ik het belangrijk, dat er een gedegen financiële onderbouwing aanwezig is bij de besluiten die gemaakt worden.

Evenals heel Nederland moeten ook wij in de gemeente Voorst voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Ik vind het belangrijk dat er geen overhaaste beslissingen worden gemaakt en dat er niet alleen ingezet zal worden op zon- en wind energie, maar dat er ook gekeken wordt naar alternatieven.

Wat mag u van mij verwachten

De komende jaren zullen we ons in gaan zetten voor meer woningbouw, ook in de kleine kernen. Wij zullen een controlerende rol gaan vervullen doordat het van belang is om niet te bouwen naar aantallen maar naar behoefte. Zoals aangegeven is eerlijkheid en transparantie een erg belangrijk speerpunt van mij, waardoor een raadsvoorstel zonder gedegen financiële onderbouwing mijns inziens niet akkoord gegeven hoort te worden.

Mochten er zich situaties voordoen waar deze onderbouwing onderbreekt, dan mag u van mij verwachten dat ik hierover kritische vragen stel. Wat betreft de klimaatdoelstellingen ben ik terughoudend en neem geen overhaaste beslissingen. Binnen de gemeente Voorst hebben we de doelstellingen namelijk al nagenoeg gehaald en in de tussenliggende periode kunnen er innovaties op de markt komen. Laten we als gemeenteraad de tijd nemen om weloverwogen besluiten te nemen, zónder tijdsdruk.

Wat is mijn achtergrond

Sinds enkele maanden ben ik werkzaam als uitkeringsdeskundige bij het UWV. Daarvoor heb ik de nodige ervaring opgedaan in de financiële sector, waarbij ik werkte voor een accountantskantoor en de Belastingdienst.