Gerard D’Hert

Gerard D'Hert

Heeft u vragen voor Gerard? Stel ze dan via

G.dHert@voorst.nl

Wie is Gerard

Mijn naam is Gerard D’Hert en ik woon sinds 1975 in Twello. Inmiddels geniet ik samen met mijn partner van ons welverdiende pensioen.

Wat wil ik bereiken

Omdat verenigingen heel belangrijk zijn voor het leefklimaat en de sociale contracten in een gemeente, zal ik binnen mijn fractie zorgen dat sport en cultuur hoog op de agenda staan.

Wat mag u van mij verwachten

Nu er een sporthal verdwijnt is mijn prioriteit dat er een nieuwe sporthal komt, voor jong en oud, die voldoende ruimte biedt aan bestaande en nieuwe sporten. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de groei van het aantal inwoners.
Daarnaast zal ik mij er sterk voor maken, dat de Klijnsma gelden (geld voor de bestrijding van armoede) gebruikt worden voor sport en cultuur en voor de doelgroep waarvoor het bestemd is.

Wat is mijn achtergrond

Na mijn agrarische opleiding ben ik een aantal jaren actief geweest in de agrarische sector. In 1975 ben ik leraar geworden aan de agrarische school in Twello. Daar gaf ik les in sport en in de praktische en theoretische agrarische vakken. Na 30 jaar les geven ging ik met pensioen en vlak daarna ben ik raadslid geworden.

Nu ben ik steunfractielid en adviseer ik mijn fractiegenoten. Daarnaast ben ik regelmatig technisch voorzitter van de RTG’s (Ronde Tafel Gesprekken, inspraakavonden voor burgers).
Mijn vrije tijd breng ik door met reizen, klussen, tuinieren, tennissen en golfen.