Margret

Suelmann
Margaret Seulmann

Heeft u vragen voor Margret? Stel ze dan via

M.Suelmann@voorst.nl

 

Wie is Margret

Geboren ben ik in Deventer maar op de klei van de Noordoostpolder opgegroeid; dat nieuwe land met de eeuwige tegenwind en de vele slagregens. Dan word je vanzelf een doorzetter! Dat doorzetten kwam goed van pas tijdens mijn werk als raadslid voor Fractie Suelmann, een éénpersoonsfractie.

In maart 2022 stel ik mij verkiesbaar voor VVD-Liberaal 2000 (lijst 2, plek 4). Alleen kan je veel, maar samen kan je meer! Twello is inmiddels al vele jaren mijn woonplaats, ik ben moeder van drie kinderen en in mijn vrijetijd teken ik graag en volg kickboks trainingen.

Wat wil ik bereiken voor Voorst

Wat goed is moet goed blijven. Totdat je weet dat het beter kan, dan moet je het ook beter doen! Met die gedachte wil ik, in samenwerking met inwoners, kansen creëren voor de gemeente Voorst. Daarom zet ik mij sinds 2018 als raadslid al in voor een goede samenwerking tussen inwoners en de gemeente.
Drie resultaten daarvan wil ik met name benoemen.

  • Klarenbeek, de Broekstraat – ik heb mij ingezet voor de inwoners zodat zij inspraak kregen bij de ontwikkeling van een zonneveld in hun directe omgeving. Dit project is inmiddels gerealiseerd
  • Twello, de Wingerd en overige basisscholen – door middel van een motie heb ik aangestuurd op samenwerking tussen de gemeente en de basisscholen om voor leerlingen een veilige verkeerssituaties te realiseren. Dit project loopt nog
  • Gehele gemeente – de woningnood is groot, ook in de gemeente Voorst. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Ik heb mij daarom o.a. ingezet voor de mogelijkheid om Tiny Houses te bewonen. Hier gaat invulling aan worden gegeven

Vanzelfsprekend realiseer je dit als raadslid niet alleen maar in samenwerking met andere partijen. Daarom zal ik mij blijven inzetten voor goede samenwerkingsverbanden binnen de raad.

Wat mag u van mij verwachten

Ik zou graag een betere samenwerking tussen gemeente en inwoners zien. Een gemeentelijk participatiebeleid, waarmee duidelijk wordt wat gemeente en inwoners van elkaar kunnen en mogen verwachten, is hierbij van belang. Hier wil ik mij voor inzetten.

Wat is mijn achtergrond

Ik ben afgestudeerd aan TMO Fashion Business School te Doorn en op latere leeftijd ben ik afgestudeerd aan Saxion Hogescholen, Human Resource Management en Loopbaanbegeleiding. Mijn natuurlijke interesse gaat uit naar mensen en hun talenten.

Met mijn achtergrond wil ik oog houden voor de mens(en) achter het verhaal. Een voorbeeld hoe dit uitpakt in de parktijk is mijn initiatief voor het Voorster Jeugdlintje. Dit lintje wordt uitgereikt aan jongeren tussen de 6 en 18 jaar die zich belangenloos inzetten voor onze samenleving. Die inzet verdient onze aandacht en waardering.