Ans

van Amerongen
Ans Van Amerongen

Heeft u vragen voor Ans? Stel ze dan via

A.vanAmerongen@voorst.nl

Wie is Ans

Mijn naam is Ans van Amerongen-Elfferich. Ik ben woonachtig in Twello, gehuwd en wij hebben een zoon en dochter. Sinds 10 jaar ben ik zelfstandig ondernemer.

Wat wil ik bereiken

Op dit moment ben ik bezig met mijn 3e termijn als raadslid van de mooie gemeente Voorst.
Dat doe ik nog steeds met heel veel plezier en enthousiasme, dus ik ga dit graag voor een volgende termijn continueren.
De transitie in de zorg is nog volop in beweging en mijn inziens is het hoogtijd voor een stevige herijking. De zorgkosten van o.a. de jeugdzorg en WMO rijzen de pan uit. De raad wil meer inzicht en grip op deze uitgaven.

Er is grote onzekerheid vanwege de herziening verdeling middelen gemeentefonds vanuit het rijk. Het is een algemeen gegeven dat 120 gemeenten hierdoor de begroting niet meer rond krijgen. Extra bijkomende uitdaging is de enorme vergrijzing van de gemeente Voorst in de komende jaren. De zoektocht naar meer grip op de uitgaven, met als doel meer financiële beheersbaarheid, is voor ons allemaal een grote uitdaging. Daarover gaan wij als voltallige raad, samen met de beleidsmakers de komende maanden in gesprek.
Zo zijn er tal van boeiende onderwerpen die aangepakt moeten worden de komende jaren, samen met onze enthousiaste nieuwe fractieleden.

Wat mag u van mij verwachten

Hoofddoel is inzet voor de lokale belangen van alle bewoners van de mooie gemeente Voorst.
Kernwaarden voor mij zijn verbinden, oplossingen zoeken, daadkracht en transparantie.
Mijn visie is dat je elkaar moet vertrouwen en daardoor samen kan werken vanuit een verbindende gedachte.

Wat is mijn achtergrond

Ik woon in het centrum van Twello en doe veel vrijwilligerswerk op zorg- en sportgebied. Daar blijf ik mij graag voor inzetten. Daarnaast ben ik voorzitter van de lokale raad van zorginstelling het Grotenhuis.

Als ondernemer (De School voor Ondernemers, gevestigd te Deventer) verbind ik het bedrijfsleven en voortgezet- en praktijk onderwijs met elkaar. Mijn hart ligt bij begeleiding van jongeren die moeilijk stage- en werkervaringsplekken kunnen krijgen. Wij bieden ze vanuit de school voor ondernemers een veilig honk waarin zij zich volop kunnen ontwikkelen. Ook hier zoek ik verbindingen met andere bedrijven en ontwikkel diverse concepten en stagecarrousels.

Sinds twee jaar ben ik lid van de selectiecommissie, het Saxion Preseed Fund. Saxion financiert Startups van studenten en alumni (tot en met 5 jaar) na het afstuderen.
Voorwaarde voor het verstrekken van de lening is dat de startups zich vestigen in de regio.
Achterliggend doel van dit fonds is de stimulering van de regionale economie en het feit dat succesvolle Startups gemiddeld 7 arbeidsplaatsen teweeg brengen. Het Saxion Preseed Fonds is een revolving fund. Er wordt alleen geïnvesteerd in Saxion Startups

Daarnaast ben ik zelfstandig vastgoed adviseur en ontwikkel all-in concepten. De doelstelling; startende ondernemers een prettige werkplek buiten eigen huis bieden zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over een lang lopende huurovereenkomst. Tussen deze ondernemers zie ik vaak mooie samenwerkingen ontstaan. Ook hier is het sleutelwoord; verbinden!