Jouw stem

Onze opdracht

Verkiezingsprogramma
Gemeenteraad 2022 - 2026

Gemeente Voorst

Speerpunten

Onze bedrijvige speerpunten:

 • Faciliteren van een goed vestigingsklimaat voor ondernemerschap in alle kernen
  (Ruimte voor ondernemerschap)
 • Minder regelgeving = minder onnodig handhaven = lagere kosten
 • Gratis parkeren
 • Wij zijn voor de groei van kwaliteitstoerisme, in harmonie met de natuur en omwonenden
 • Stimuleer ondernemerschap
 • Uitbreiding bedrijvigheid centraliseren op Engelenburg

Onze bouwende speerpunten:

 • Luister naar onze inwoners en bouw naar behoefte in alle dorpskernen
 • Zorg voor evenwichtige verhouding tussen koop- en huurwoningen
 • Ondersteun het wonen van meerdere generaties op bestaande erven, ook in
  het buitengebied

Onze dienstverlenende speerpunten:

 • Een compacte en efficiënte gemeente
 • Ons ideaal: een oplossingsgerichte gemeente
 • Gemeentelijke ombudsman- of vrouw

Onze duurzame speerpunten:

 • Initiatieven voor zon op dak en kleinschalige zonnevelden mogelijk maken, mits
  landschappelijk goed inpasbaar
 • Wij streven naar een groene en energieneutrale gemeente, waarin ieder dorp zijn eigen plan vormgeeft
 • De gemeente trekt samen met inwoners en ondernemers op om kansen op gebied van duurzaamheid te ontwikkelen en benutten
 • Geen grote windmolens

Onze gezonde speerpunten:

 • Sport is voor elke inwoner toegankelijk
 • Voldoende sporthallen
 • Sportaccommodaties in openbare ruimte

Onze mooie speerpunten:

 • We zijn en blijven tegen de randweg
 • Goede en veilige wegen zijn een kerntaak van de gemeente, daarom geen bezuinigingen op het lokale wegennet
 • Schoolpleinen vergroenen en kinderen hier tijdig bij betrekken voor bewustwording van een schone leefomgeving
 • Goede en veilige fietsroutes

Onze sociale speerpunten:

 • Passende voorzieningen voor thuiswonende ouderen
 • Vroegtijdige signalering en begeleiding van probleemjongeren
 • Statushouders begeleiden richting werk zodat ze op korte termijn volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving
 • De bibliotheek is van grote toegevoegde waarde in onze gemeente en moet toegankelijk zijn en blijven.

Onze veilige speerpunten:

 • Criminaliteit in de gemeente Voorst tegengaan, specifiek aandacht voor
  ondermijning en drugslabs
 • Zichtbare aanwezigheid van politie
 • Stimuleer initiatieven op het gebied van buurtpreventie
 • Nieuwbouw brandweerposten Terwolde en Voorst
 • Geen sluiting bewaakte spoorwegovergangen