Mooi

Voorst

Mooi Voorst

De gemeente Voorst is een prachtige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Wij streven naar een groene gemeente met een prettig leefklimaat.

VVD-Liberaal 2000 wil:

 • Schoolpleinen vergroenen en kinderen hier tijdig bij betrekken voor bewustwording van een schone leefomgeving
 • Een ecologisch maaibeleid met oog voor de verkeersveiligheid

De van oudsher agrarische bedrijvigheid in onze gemeente heeft een zeer gevarieerd landschap tot stand gebracht. Dat wordt gewaardeerd door bewoners, toeristen en recreanten.

VVD-Liberaal 2000 zegt:

 • Recreatie is van groot belang binnen de gemeente Voorst, biedt kansen om recreatiegenot te vergroten
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatie dienen zorgvuldig opgepakt te worden en moeten goed inpasbaar zijn binnen het landschap
 • Wij zijn voor de groei van kwaliteitstoerisme, in harmonie met de natuur en omwonenden

Een goede infrastructuur is van groot belang voor leefbaarheid en bedrijvigheid in onze gemeente.

VVD-Liberaal 2000 stelt:

 • Dat een nieuw verkeersplan zónder randweg ontwikkeld moet worden
 • Niet bezuinigen op onderhoud van wegen

Investeren in een duurzame toekomst dient zo breed mogelijk plaats te vinden.

VVD-Liberaal 2000 meent:

 • Afval goed scheiden is erg belangrijk, we moeten toewerken naar een circulaire economie

Onze mooie speerpunten:

 • We zijn en blijven tegen de randweg
 • Goede en veilige wegen zijn een kerntaak van de gemeente, daarom geen bezuinigingen op het lokale wegennet
 • Schoolpleinen vergroenen en kinderen hier tijdig bij betrekken voor bewustwording van een schone leefomgeving
 • Goede en veilige fietsroutes