Bouwend

Voorst

Bouwend Voorst

De behoefte aan woonruimte is enorm toegenomen, waarbij de vraag naar woningen onvoldoende en niet goed wordt beantwoord. Er is te weinig aandacht voor onder andere de kleine kernen en woningbouw die niet aansluit bij de behoefte.

VVD-Liberaal 2000 wil:

 • Afspraken met alle betrokken partijen om te zorgen voor de realisatie van nieuwe woningen
 • Samenwerken met de dorpen, wensen inventariseren, maatwerk leveren
 • Meer kansen creëren voor wensen van particuliere woningbouwers, afname van regeldruk en beperkingen waarbij de welstand het college van burgemeester en wethouders adviseert en niet bepaalt

Door niet passende en betaalbare woningbouw vertrekken mensen uit de dorpen, waardoor de leefbaarheid ernstig wordt aangetast.

VVD-Liberaal 2000 zegt:

 • Plannen voor woningbouw afstemmen met de dorpsbelangenverenigingen
 • Initiatieven vanuit de dorpen ondersteunen en mogelijk maken
 • Stel praktische inschrijfeisen bij sociale woningbouw
 • Maak werk van levensbestendige woningen ter bevordering van langer zelfstandig wonen

De mogelijkheid om woningen en/of gebouwen in het buitengebied te splitsen en bestaande gebouwen te herbestemmen, dit geeft meer inwoners de kans te genieten van het unieke Voorster buitengebied en draagt bij tot behoud van het karakter van de gemeente.

VVD-Liberaal 2000 stelt:

 • Ondersteun het wonen van meerdere generaties op grote erven
 • Maak bestemmingsplannen passend om nieuwe woonbestemming op bestaande erven mogelijk te maken, met respect voor het bestaande cultuurlandschap

Twello heeft een nieuwe toekomstvisie nodig. Als stip aan de horizon zien wij industriegebied Nijverheid / ‘t Belt als toekomstige woninglocatie.

VVD-Liberaal 2000 meent:

 • Dat de bedrijvigheid in Twello gecentraliseerd dient te worden
 • Dat uitbreiding van onder andere bedrijventerrein Engelenburg hiervoor geschikt is

Onze bouwende speerpunten:

 • Luister naar onze inwoners en bouw naar behoefte in alle dorpskernen
 • Zorg voor evenwichtige verhouding tussen koop- en huurwoningen
 • Ondersteun het wonen van meerdere generaties op bestaande erven, ook in het buitengebied