Gezond

Voorst

Gezond Voorst

Wij zijn van mening dat burgers gestimuleerd moeten worden om te bewegen. Jong, oud, individueel of in groepsverband.

VVD-Liberaal 2000 wil:

  • Aandacht voor alle doelgroepen in de gemeente Voorst
  • Stimuleer meer samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
  • Klijnsmagelden ( beschikbaar gesteld geld voor armoedebestrijding) ook daadwerkelijk inzetten voor de bedoelde doelgroepen

De gemeente Voorst heeft een diversiteit aan verenigingen die een belangrijke functie vervullen.

VVD-Liberaal 2000 zegt:

  • Ondersteun deze verenigingen
  • Stel heldere criteria op om verantwoord subsidies toe te kennen

Ouderen en mensen met een beperking verdienen extra zorg en aandacht.

VVD-Liberaal 2000 stelt:

  • Bied ouderen voldoende passende mogelijkheden om te bewegen
  • Toegankelijkheid voor iedereen moet een vanzelfsprekendheid zijn

Onze gezonde speerpunten:

  • Sport is voor elke inwoner toegankelijk
  • Voldoende sporthallen
  • Sportaccommodaties in openbare ruimte