Gezond Voorst – sporten en cultureel bezig zijn is essentieel voor een goede gezondheid.

Gezond Voorst – sporten en cultureel bezig zijn is essentieel voor een goede gezondheid.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een alom bekende uitspraak maar oh zo waar! Dit uitgangspunt is immers de basis van een gezonde maatschappij! 

Het is in deze coronatijd wel gebleken dat mensen die actief sport beoefenen of anderszins actief zijn bij verenigingen, beter gewapend zijn tegen bijvoorbeeld stress en neerslachtigheid. Dit geldt voor zowel valide als mindervalide mensen. 

Vaak gaat de aandacht naar grotere sportverenigingen, maar laten we ons ook focussen op de kleinere verenigingen, zowel op sport als op cultureel niveau. Want muziek maken, toneelspelen of bijvoorbeeld kunstschilderen zijn net zo belangrijk voor een gezonde geest. 

De toegankelijkheid van sport

De gemeente Voorst zou het voortouw kunnen nemen of de regie voeren als het aankomt op het stimuleren van sport en het meer toegankelijk maken ervan. 

Dit door bijvoorbeeld:

  • De Klijnsma gelden (het bestrijden van armoede onder kinderen) te besteden waarvoor ze bedoeld zijn
  • Een toekomstgerichte nieuwe sporthal in Twello op te richten
  • Combineer speelplekken voor kinderen met een trimbaan voor volwassenen
  • Stimuleer en faciliteer sportverenigingen die minder valide mensen willen laten sporten
  • Pas de huidige sporthallen aan om ze toegankelijk te maken voor minder valide sporters
  • Zoek naar mogelijkheden voor een fietscrossbaan op het terrein van Attero (voormalige VAR)

Sporten? Je kan eigenlijk niet zonder! Sport is naast de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling ook belangrijk voor het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.