Participatie bijeenkomst; Wat als de politiek wél luistert

Wat als de politiek wél luistert?     

De burger centraal

Participatie, oftewel burgers betrekken bij gemeentelijke besluitvorming. Wie kan daar nu tegen zijn?

Al langer signaleren wij dat er onder onze inwoners sprake is van groeiende ontevredenheid over de gebrekkige mogelijkheden voor inspraak en participatie bij grote gemeentelijke plannen en besluiten. Wij van CDA, PvdA-GroenLinks, Voortvarend Voorst en VVD-Liberaal 2000 vinden dat dit anders moet en kan!

Daarom stappen wij over onze politieke meningsverschillen heen en nemen gezamenlijk het initiatief om echt naar onze inwoners te gaan luisteren. Om te horen hoe ú vindt dat participatie eruit zou moeten zien. 

Zo kunnen we na de verkiezingen van 16 maart samen goed aan de slag en een eind maken aan de nu heersende politiek van voldongen feiten. Met gebundelde kracht voor een toekomst waarin de wensen van u, inwoners van Voorst, als uitgangspunt van de politieke besluitvorming gaan dienen.

Uitnodiging

Wij nodigen u daarom allemaal uit voor een openbare bijeenkomst waarbij we met elkaar het gesprek aangaan. Dit is het uitgelezen moment voor alle betrokken burgers die zich geroepen voelen, maar bijvoorbeeld ook voor dorpsbelangenverenigingen en hun contactpersonen, om hun stem te laten horen.

Wat gaat goed? Wat moet beter?  We zijn benieuwd naar uw inbreng en hopen velen van u te mogen verwelkomen.

Renske Kruitbosch, bekend als schrijver, comedian en columnist zal de avond leiden. Als a-politieke inwoner van onze gemeente doet zij dat op onafhankelijke wijze. We hopen echter toch vooral de stem van u, de burger, te mogen horen. Wij als politieke partijen zijn er deze avond niet om u dingen te vertellen, maar willen vooral naar u luisteren en met u meedenken over de toekomst van onze o zo mooie gemeente Voorst.

U bent van harte welkom op 2 maart vanaf 19:30 uur in het Dorpshuis in Voorst, Schoolstraat 14, 7383 CG Voorst.

Aanmelden

Om te weten hoeveel betrokken burgers we mogen verwelkomen vragen wij u zich vooraf aan te melden via participatievoorst@gmail.com.

Het woord is aan u, dus doe vooral mee!