Interview Voorster Nieuws: Emiel de Weerd legt nadruk op de lokale kracht van VVD-Liberaal 2000. ‘Dorpen moeten de eigen regie kunnen pakken!’

‘Dorpen moeten de eigen regie kunnen pakken!’

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, tijd om de balans op te maken van de afgelopen vier jaren en uiteraard moet er vooruit worden gekeken.
Maar bóvenal als raad kritisch zijn op jezelf en de vraag stellen, of je als volksvertegenwoordiger je rol naar behoren hebt vervuld. Daarover zijn de meningen binnen de politieke fracties van de gemeente Voorst verdeeld. Een gezondere balans qua zetelverdeling zou wenselijk zijn. Daarbij wordt door menig inwoner ten onrechte gedacht, dat alleen partijen met een lokale naam hun belangen vertegenwoordigen. Het tegendeel is waar; álle partijen in de gemeente Voorst werken zelfstandig en hebben hun eigen, lokale programma’s.

Emiel de Weerd is gemeenteraadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de lokale partij VVD-Liberaal 2000. Een actieve Terwoldenaar, sterk politiek betrokken en wie eenmaal met hem aan tafel zit, kan rekenen op een levendige dialoog. Want naast hetgeen hij zelf ziet en hoort, is Emiel de Weerd vooral benieuwd naar de mening van anderen. Je oor te luister leggen en daarnaar handelen, want als volksvertegenwoordiger zit daarin een stuk dienstbaarheid. ‘Jouw stem, onze opdracht’ is de slogan van VVD-Liberaal 2000. Een uitnodiging aan de kiezer maar tevens een kritische noot richting het beleid van de afgelopen tijd, waarbij de inwoners van de gemeente Voorst té vaak het gevoel hadden, geen inspraak te hebben. ‘Burgerparticipatie’ begint aan de voorkant, niet op het moment dat alle plannen zijn gesmeed en besluiten genomen.

Schreeuwen aan de kant

“Ik stoor mij aan onrecht en ik ben recht voor de raap. Dingen moet je uitspreken. Schreeuwen aan de kant kan iedereen, maar om echt iets te veranderen moet je commitment tonen en ervoor gaan! Als je écht wat wilt veranderen, moet je je best ervoor doen” aldus de lijsttrekker. Het zijn dé redenen waarom de jonge veertiger actief is geworden in de lokale politiek. Om dingen te veranderen, onrecht aan de kaak te stellen en er te zijn voor de inwoners van de gemeente Voorst.

Fractievoorzitter

Vorig jaar nam Emiel ook de taak van Fractievoorzitter op zich. “Ik ben er trots op dat ik die taak vanuit de fractie kreeg.” Emiel had daarbij ook een missie; mensen erbij voor de fractie VVD-Liberaal 2000. Mensen die hetzelfde zien en kijken om samen de gemeenschap te verbeteren. “Nieuwe en jongere mensen, dat doel is bereikt” aldus Emiel. “We hebben een actieve fractie met een mix van man/vrouw, jong/oud. Iedereen is daarmee vertegenwoordigd en heel belangrijk; een enorm actieve en enthousiaste groep!”

‘Er wordt teveel uit één mond gepraat’

Emiel ziet zijn partij en zichzelf nu voor een nieuwe fase staan, waarbij de aanstaande verkiezingen een absolute koerswijziging moeten gaan inluiden. Emiel: “Verbinding zoeken met andere partijen om veranderingen door te voeren, want we willen en moeten dienstbaar zijn naar de inwoners. Het college in de samenstelling van de laatste acht jaren heeft ervoor gezorgd, dat burgers het gevoel hebben niet te worden gehoord. Wij, die gekozen zijn als volksvertegenwoordiger en het mandaat hebben gekregen, moeten ook kunnen handelen.”

Kritische noten van de meester die vragen om nadere uitleg. “De raad hoort los van het college te staan met een zelfstandige visie en beleid. Het college voert uit, de raad controleert. Wanneer plannen niet goed worden uitgevoerd, moet de raad kunnen ingrijpen, maar dat gebeurt nu te weinig. Die onafhankelijke raad heeft te weinig scheiding met het college. Er wordt teveel uit één mond gepraat. De raad loopt teveel achter de wensen van de wethouders aan en dat komt door de machtsverhoudingen binnen de raad. Kijk naar de enorme kosten van het gemeentehuis of neem de discussie omtrent de randweg. Wat deze laatste betreft dien je niet het belang van de gemeente Voorst, maar dat van ProRail.”

Burgerparticipatie

Het mag gerust de achilleshiel van college en gemeenteraad worden genoemd; burgerparticipatie. Er zijn legio voorbeelden te noemen waarbij inwoners van de gemeente Voorst niet gekend werden in essentiële, ingrijpende plannen. Een voorbeeld is het speelveldje bij De Wingerd, direct naast het gemeentehuis. Waar alle aandacht uitging naar de revitalisering van het gebouw, was er ineens een parkeerplan en zou het speelveldje moeten wijken. Omwonenden en ouders van de schoolkinderen kwamen in opstand, zij waren nergens van op de hoogte en inspraak leek zinloos, omdat besluiten al waren genomen.

Maar ook aangaande de eerste zonnevelden is Emiel de Weerd helder in zijn bewoordingen. “Je kunt niet vooraf dingen invullen zonder dat er een visie is bepaald. Er worden vooringenomen besluiten genomen. Besluiten worden afgedwongen en daarna wordt er pas een participatietraject opgestart. Dat is voor de vorm en de omgekeerde wereld.” Grootschaligheid is dan ook voorlopig van de baan en binnen de vele dorpskernen wordt volop gewerkt aan kleinschalige en goed inpasbare plannen.

VVD-Liberaal 2000 neemt het voortouw

“Als oppositie kunnen we elkaar nu beter vinden. De samenwerking met bijvoorbeeld PvdA-GroenLinks; we kunnen over elkaars idealen heenstappen en kijken naar de belangen van iedereen en samen optrekken.” De lijsttrekker kijkt vol vertrouwen vooruit. “We kijken positief naar de toekomst en naar de verkiezingen. We willen als partij het voortouw nemen in het nieuwe college. Het wordt tijd dat wij weer echt mee gaan doen!”

Iedereen moet kunnen blijven wonen

Emiel en zijn partij namen vorig jaar het voortouw om een motie in te dienen welke uiteindelijk volledige raadssteun kreeg. Belangrijk daarin is, dat dorpsbelangenverenigingen worden betrokken bij grootschalige projecten aangaande toekomstige woningbouw. Zij vertegenwoordigen immers hun achterban; de inwoners van de dorpen. “De besluiten omtrent woningbouw worden nu genomen achter het bureau in het gemeentehuis. We moeten toe naar een situatie waarin de dorpen hun eigen visie en toekomst bepalen. Dat gaat verder dan alleen wonen, maar de basis is om te luisteren naar wat inwoners denken en willen.”

Het raadslid, de fractievoorzitter en lijsstrekker is van mening, dat als er gebouwd gaat worden naar daadwerkelijke behoeftes, we een geheel ander woonbeleid gaan krijgen. “Iedereen moet kunnen blijven wonen. Er is nu te weinig visie, het wordt elders bepaald. Maar wat wil bijvoorbeeld die oudere, waar we nu kapitale voorzieningen in de woning aan gaan brengen? Als er geen alternatief is, blijven ze zitten waar ze zitten. Maar is dat ook hun wens? Zo bepalen we ook voor jongeren, wat goed voor hun zal zijn. Maar zit een alleenstaande jongere te wachten op een nieuwbouwwoning met 3 slaapkamers, omdat hij/zij toevallig bovenaan de lijst staat om voor een woning in aanmerking te komen? Wanneer gaan we kijken naar nieuwe woonvormen? Laat zien hoe het óók kan!

Energietransitie – de boer is méér dan een voedselproducent

Nederland moet van het gas af en de lucht moet schoner. Ook op dit punt heeft de gemeente Voorst de mogelijkheid gecreëerd, dat inwoners mee kunnen praten en werken aan de gezamenlijke missie. Emiel ziet daar ook veel mogelijkheden voor juist die agrarische gemeente. “De boer is méér dan een voedselproducent, het is straks ook de belangrijkste partij voor de toekomst waar het aankomt op de nieuwe energie. Innovatie, nieuwe technieken, gebruik van restwarmte, bio-vergisting en zonne-energie. De boerenbedrijven worden straks kleine energiecentrales. Sluit die boeren in de armen in plaats van ze tegen te werken. We hebben ze hard nodig! Het logische boerenverstand is toch wel de basis voor veel oplossingen!”

Jouw stem is onze opdracht!

Kansen en mogelijkheden, dit alles in nauw contact en samenwerking met de inwoners van de gemeente Voorst en zaken zo lokaal mogelijk aanpakken. Daarom koos de partij voor het credo ‘Jouw stem onze opdracht!’ om daarmee juist die dienstbaarheid aan te geven en duidelijk te maken, dat de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger in contact moet blijven met de inwoners van de gemeente Voorst. “Dat is ook een taak voor het college; dat je er voor iedereen bent, zonder onderscheid en verschil.”

Dit interview is afgenomen en gemaakt door het Voorster Nieuws

Vragen? Stuur ons een mail!