Duurzaam Voorst – De boer is méér dan een voedselproducent

Duurzaam Voorst – De boer is méér dan een voedselproducent

We kunnen als wereldbevolking niet zonder intensieve landbouw en veehouderijen. Daarover wordt nu te makkelijk gedacht. De optelsom van landbouw en veehouderij is eenvoudig; we kunnen anders niet alle mensen voorzien van voedsel! De boeren zijn de producenten van ons voedsel en dat moeten wij als maatschappij meer leren waarderen. 

Er is een onterechte gedachte dat de boer de oorzaak is van alle stikstofproblemen, terwijl wij juist meer met ze moeten gaan samenwerken met innovatieve oplossingen om de energietransitie te laten slagen en stikstofproblemen op te lossen. Neem als voorbeeld dat de boer zijn restwarmte kwijt moet terwijl woningen op een duurzame manier moeten worden verwarmd. 

Kijk naar mogelijkheden en kansen, want de boer is méér dan een voedselproducent! Hij is de energieleverancier van lokale warmte. En de grote daken van de schuren kunnen worden benut voor zonnepanelen. 

De boeren zijn een onderschatte groep van innoverende ondernemers. Met meer boerenverstand in de gemeente Voorst kunnen wij veel lokale vraagstukken – zoals de energietransitie – in de toekomst laten slagen.