Bouwend Voorst – plannen voor woningbouw afstemmen met de dorpsbelangenverenigingen.

De grote behoefte aan nieuwe woningen vraagt een specifieke aanpak. Er moet gebouwd worden voor alle doelgroepen en niet alleen wat lucratief is voor ontwikkelaars. Bouwen naar wat nodig is in de dorpen en het verbeteren van doorstroming. Nu trekken jongeren en ook ouderen weg uit de dorpen omdat ze geen passende woonruimte kunnen vinden, terwijl er ook ouderen zijn die achterblijven op bijvoorbeeld grote erven of in woningen die niet meer passen bij hun situatie. 

 

De sociale cohesie verdwijnt hierdoor en daarmee de ruggengraat van de leefbaarheid. Dit gaat ten koste van onder andere verenigingen en bedrijven, maar denk ook aan de supermarkt of kapper! Dorpsbelangenverenigingen hebben het beste contact met de inwoners, weten wat er speelt in de kernen en kunnen samen met de dorpscontactpersonen vertaalslagen maken naar de praktijk. 

 

Het liefst zien wij dat er zogenaamde ‘woontafels’ georganiseerd gaan worden, waarbij inwoners in gesprek gaan met de gemeente. Een gemeente die met open vizier en vanuit een welwillende grondhouding omgaat met initiatieven vanuit de gemeenschap. Door te praten met elkaar dichten we de kloof tussen bestuur en inwoners. 

 

Nieuwe ideeën omarmen en pro actief samenwerken aan de toekomst met wat ons betreft een adviserende rol voor de welstandscommissie en het laatste woord door de gemeenteraad wanneer het gaat over bouwvergunningsaanvragen en wijzigingen van bestemmingsplannen. Daarbij duidelijke bouwvoorschriften die inzage geven in de mogelijkheden. Het bouwen van een woning moet een feestje zijn en geen frustrerende confrontatie met ambtelijke willekeur.