Gerry

ten Brummelaar
Gerrie ten Brummelaar

Heeft u vragen voor Gerrie? Stel ze dan via

G.tenBrummelaar@voorst.nl

Wie is Gerry

Geboren op het platteland van Twente. Opgegroeid op de boerderij. Verhuisd naar Enschede, Lelystad en naar Hoogland bij Amersfoort. De verhuizingen hadden alles te maken met studie en werk. Inmiddels ben ik 64 jaar en woon met mijn man in Twello. Dochter en schoonzoon wonen in het westen van het land, waarbij ik maar wat graag oppas ben voor de kleinkinderen.
Mijn hobby's zijn wandelen, koken en lezen, waaronder veel biografieën.

Wat wil ik bereiken

Na bijna veertien jaren wonen in Twello is mijn ervaring, dat de gemeente Voorst een mooie, schone en veilige gemeente is om te wonen. Ik wil me graag inzetten om het zo te houden.

Het sociaal domein heeft mijn interesse door mijn achtergrond, maar ook omdat het belangrijk is voor de toekomstige leefbaarheid van onze gemeente Voorst.
De gemeente krijgt te maken met vergrijzing en eenzaamheid. Maar ook krijgt ze te maken met problemen door schulden, scheiding en/of verlies van werk. We moeten kijken wat mensen zelf kunnen oplossen en als ze daartoe niet in staat zijn, moeten er wetten en systemen beschikbaar zijn.

Wat mag u van mij verwachten

Om alles betaalbaar te houden is het belangrijk om in te zetten op preventie en het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen. Dit is mijn speerpunt en daar wil ik ook graag over in gesprek met bewoners van de gemeente Voorst.

Belangrijk voor mij is dat iedereen mee kan doen. Dat je de kansen krijgt of kan pakken om aan de slag te gaan, dit kan in een betaalde baan zijn of vrijwilligerswerk.

Wat is mijn achtergrond

Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik gewerkt in het sociaal domein. Daarbij had ik verschillende functies zoals opbouwwerker, buurtwerker, sociaal werker, coördinator schuldpreventie en coördinator buurtbemiddeling.

In 2008 heb ik een mediation-opleiding gevolgd en later de opleiding voor familie-mediation afgerond. En heel veel mediations verder, geloof ik nog steeds in deze manier van conflicten oplossen.
Ook heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan voor o.a. een speel-o-theek, wereldwinkel en de kerk.